Şeytani Örgütler Ve Amaçları

Güncelleme tarihi: 12 Oca

Şeytani Örgütler Ve Amaçları Şeytanın ve şeytana bilinçli bir şekilde hizmet eden şeytani örgütler


Masonlar ve illuminati

Şimdi masonluk ve illuminati iki farklı örgütmüş gibi sunulur ama bu böyle değildir Bu tür örgütler tamami ile şeytani örgütlerdir ama başlangıç noktası masonluktur. Masonluk 1700 lü yıllarda bir üst örgüt yaratmıştır buda illuminatidir. Çünkü masonluk artık deşifre olmuştur ve kendisine başka bir oluşum oluşturması gerekmektedir ve bunuda illuminati çatısı altında oluşturmuştur.. İlluminati masonluğun kabuk değiştirmiş halidir ama artık illuminatide deşifre olmuştur. satanizm kominizm emperyalizm v.b ideolojiler akımlar masonluğun insanları parçalayıp yönetmek için oluşturduğu şeytani kavramlardır Kısaca masonluğu . Masonluğun köklerini Çin'den Ortadoğu'ya, Eski Yunan'dan Şaman rahiplerine, eski Mısır'dan Avrupa'nın şövalye tarikat larına kadar dünyanın çeşitli yer ve topluluklarına dayandırmak mümkündür, zira Masonik ritüel lere bakıldığında ise bu kadim öğretilerin tamamının etkileri görülebilmektedir. Fakat Masonluğun çok uzun yıllar boyunca çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmesi ve 1390'da Regius el yazmasına kadar hiçbir kayıt tutmamaları sebebiyle, asal kökeni hakkında net ve kesin bir yargıya henüz varılabilmiş değildir. Tüm dünyadaki Masonlar köklerini MÖ 10.yüzyılda yapılmış olan Hazreti Süleyman Mabedi işçilerine dayandırsalar da, bu işçilerin de önceden bu işi yaptıkları ve oraya hep birlikte gittiklerinin bilinmesi, kökenleri daha eskiye taşımaktadır. Ortaçağ'da nice ülkede Mason denilen duvarcı, taşçı gibi çeşitli yapı zanaatkarlarının kurdukları meslek loncaları vardı. Bugün Operatif Mason adı verilenler işte bu loncalarda çalışan yapı işçileridir. Bu loncalar da günümüzde Operatif Mason Locaları olarak anılır. Bu localar, üyelerinin mesleki menfaaetlerini koruyan, aralarında büyük bir dayanışma ile mesleki sırları kendi içlerinden dışarıya asla sızdırmayan kuruluşlardı. Operatif Masonluğun piri ve en büyük ismi olarak, Hazreti Süleyman Mabedi'nin Baş Mimarı Hiram Abif'in ismi üzerinde bir anlaşmaya varılmıştır. Bu efsanevi kişilik, günümüz Masonluğunun en önemli ritüellerinde yer alır ve insanın kendisini yüceltmesi yolculuğundaki son noktanın, yani Kâmil İnsan olabilme serüveninin zirvesinin sembolü olarak, Hiram şahsiyeti ve isminde vücut bulur. Masonlukta çok önemli bir yeri Büyük Üstat Baş Mimar Hiram Abif, Tanrı'ya atfedilen ilk yapı olan Süleyman Tapınağı'nın yapımında yanında çalışan ve Üstatlık sırrı ile gizli kelimesini öğrenmek için güç kullanmak isteyen üç Kalfa tarafından öldürülmüştür. Hiram Abif'in gömüldüğü yer belli olmasın diye üzerine bir akasya ağacı dikilmiş ve böylece akasya, Masonlar için kutsal ve özel bir anlama bürünmüş, Üstat derecesinin önemli sembollerinden birisi olarak kabul görmüştür. Illuminati, (çoğul bir sözcük olup tekili Latince: illuminatus, Türkçe: aydınlanmış) tarihteki adıyla Bavyeralı Illuminati, Rönesans döneminde 1 Mayıs 1776'da kurulmuş gizli bir cemiyet. Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni'ni sağlamak amacıyla hareket eden, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir topluluktur. Bazı komplo teorisyenleri, İlluminati üyelerini ışığın insanları ya da aydınlanmışlar olarak addetmektedirler.

masonların ve illuminatinin kendi tabirleri ile hikayeleri yukarıda ki gibidir. Ama bu tamami ile uydurma kendilerine bir kutsallık atf etme çabasından başka bir şey değildir. Bu hikaye ile insanlar karşısında kendilerini zararsız bir örgüt gibi göstermek istiyorlar ama işin aslı hiçde öyle değildir Masonlar tamami ile semavi hiç bir din ile alakaları olmayan hatta semavi her dine düşman olan bir örgüttür ve tamami ile şeytana tapınırlar.. şimdi masonluğun din e bakış açısına bakalım ‘’masonluk, muhalif kilisedir, muhalif dindir, ve mütezile mezhebindendir’’ (mason dergisi, Lacacia, sanat ilavesi,190) ‘’hristiyanlığa gelince, biz masonlar onun tamamen yıkılmasını temin etmeliyiz’’ (Fransız büyük şark locası bülteni, eylül 1885) Aynı yüksek konseyin localara gönderdiği tamimlerde, yukarıda ki ifadeleri desteklemektedir. ‘’ masonlukla hristiyanlar arasında başlamış olan mücadele ölüme kadar gider. Sulhu ve fasılası olmayan bir harptir bu’’ 1901 de verilen resmi bir ziyafette birader delpeck diyordu ki: ‘’ Galile lerin zaferi 10 asırdır yaşamaktadır. Biliniz ki, hristiyanlık bu kadar uzun ömürlü olamaz. Galile efsanesi üzerine kurulmuş olan roma kilisesi, localarımızın açılmaya başlamasından bu yana süratle çökmeye başlamıştır. Masonlar arasında siyasi görüş ayrılıkları her zaman olmuştur fakat tarihinin her döneminde farmasonluk şu prensip üzerinde sabit kalmıştır: Dinlerin her türlüsüne ölüm, bütün gericilere ölüm’’ (Copin, P.O 8990


ULU MİMAR PUTU


Masonluk, kendi putunu kainatın ulu mimarı olarak çağırmaya alışmıştır. Bu ismi ilk defa duyan cahil ve saf kimseler, bunun dini bir tabir olduğunu, söyleyenlerinde hali ile iyi insanlar olaçağını sanır..


Kainatın yüce mimarı, olarak putlaştırılan bu

şahsın, masonluğa mal edilen mimarı sanatın dışında yarattığı bir şey olmadığı gibi; ilahi dinlerin esası olan her şeyin yoktan yaratıldğı gerçeğinide inkar eder.


Geçen asrın şöhretli masonu Proudom şöyle demiştir..


‘’ Prensibimiz bütün dinlerin çökertilmesi, hareket noktamız ise hiçliktir. İnkar etmek, her zaman inkar etmek; çalışma metodumuzdur. Ve bunlar bizi öyle bir yol kavşağına getirmiştir ki, burada: dinin yerinde dinsizlik, politikada anarşi, ekonomide şahsi mülkiyetin olamayaçağı esası mevcuttur )Benoit, F.M 1 , 17)Evet yukarda masonların kendi açıklamalarından çok net görülüyorki

masonlar din düşmanıdır ki bununla beraber YÜCE ALLAH (cc) u yada düşmandırlar

peki kim bunlaarı bu derece saptırmıştır tabiki şeytan

Aşağıdaki ayetler gayet açık
4-118. Allah o şeytana lânet etti ve o da, "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi.


4-119."Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için)

hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da

şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.


4-120.Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler.

Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.


Şimdi masonların ve illuminatinin sembollerine bakalım..Çünkü bu şeytani örgütler

tam anlamı ile sembol manyağıdırlarMasonların esasen taptıkları eski sözde güneş tanrısı Ra dır

bu tek gözde Ra nın sembolüdür çünkü bir gözü

kördür

bu 1 dolardır piramit ve piramit üstündeki tek göz masonların

ve illuminatinin sembolüdür. Tek göz Ra yı (şeytan) simgeler

şuanda herkes kabul etmektedir ki amerikayı masonlar kurmuştur

masonların en bilinen sembolü

14 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör